David Chytil | Project & Development

David Chytil

Zakladatel společnosti synergent, který chtěl jednoho dne zúročit své vědomosti a nabyté zkušenosti. Ty získal ve dvou předchozích společnostech, kde působil především jako kóder a příležitostný koordinátor internetových projektů.

Dnes David pracuje především na internetových řešeních pro naše klienty, komunikuje s nimi a řídí několika členný tým specialistů, kteří dávají našim myšlenkám a klientským přáním konkrétní podobu.

David se taktéž stará o administrativní stránku celé společnosti. Především tedy po stránce finanční a po stránce strategického řízení.

E-mail: chytil@synergent.cz | Telefon: +420 0